Acte necesare pentru a dobandi calitatea / autorizatia de traducator si interpret

Avand in vedere ca traim in Romania si aici totul este complicat o sa incerc in continuare sa sintetizez procedura ce trebuie parcursa pentru a deveni traducator autorizat

Asa cum spun si cei de MJ acordarea autorizatiei se face dupa analizarea dosarului depus. Asa ca MJ NU organizeaza concursuri pentru dobandirea autorizatiei de traducator autorizat. Acestea se organizeaza de MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL, dar asta este alta discutie pe care o voi relua intr-un articol viitor.

Pentru dobandirea autorizatie de traducator autorizat si a posibilitatii de a efectua traduceri autorizate  este necesar intormirea unui dosar care sa contina:

 

1) Cerere semnată şi datată de către solicitant (Cerere in format electronic aici : model cerere autorizare traducator )

2) Unul dintre următoarele acte de studii:

  • copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau limbile străine pentru care solicită autorizarea
  • copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalentă care atestă absolvirea unui institut de învăţământ superior în limba străină pentru care se solicită autorizarea
  • copia legalizată  a diplomei de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă că a absolvit un liceu cu predare în limba străină sau în limba minorităţilor naţionale pentru care se solicită autorizarea
  • copia legalizată a atestatului  de traducător eliberat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română

Aici trebuie avut in vedere ca pentru a obtine autorizatia de traducator autorizat pe baza atestatului de traducator eliberat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional este necesar ca acesta sa fie botinut pe stiinte juridice…. Insa asta nu inseamna ca veti obtine autorizatia dor pentru acest domeniu, veti putea autoriza orice fel de traduceri.

3) Certificat de cazier judiciar, în original (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea 290/2004, republicată).

4) Actul de identitate + Copie

5) Actul de identitate

6) Certificatul de căsătorie

7) Adeverinţă medicală, în original, din care să rezulte în mod expres că solicitantul este apt din punct de vedere medical.

8) Chitanţă, în original, reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 19 lei (RON) pentru  fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător, în temeiul art. 3 lit. x) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Taxa judiciară de timbru se achită la Direcţia de impozite şi taxe locale de la domiciliul solicitantului şi se face venit la bugetul local

9) Chitanţă, în original, reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 19 lei (RON) pentru  fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea ca interpret şi traducător, în temeiul art. 3 lit. x) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Taxa judiciară de timbru se achită la Direcţia de impozite şi taxe locale de la domiciliul solicitantului şi se face venit la bugetul local

10) Dovada cunoaşterii limbii române (acte de studii din care rezultă absolvirea unei forme de învăţământ în limba română sau certificate de competenţă lingvistică, în copie legalizată) pentru cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, altul decât cetăţeanul român.

Daca sunteti interesat de colaborarea cu un birou de traduceri accesati: TopLevel Traduceri